Żłobek Montessori – Warszawa

 

Coraz więcej rodziców decyduje się na żłobek Montessori. Warszawa jest miejscem, w którym bez wątpienia znajduje się najwięcej tego typu placówek w Polsce. Jedną z nich jest Stefcio Lewcio – prywatny żłobek z elementami Montessori dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 3 lat. Stosując metodę Montessori zgodnie z potrzebami naszych Lwiątek, podążamy za naturalnym rytmem rozwoju każdego dziecka, wspierając indywidualne potrzeby naszych małych Lwiątek. Grupy składają się z maksymalnie 10 osób, a na każdą piątkę dzieci przypada jeden opiekun, dzięki czemu jesteśmy w stanie poświęcić uwagę każdemu maluchowi.

 

Kim była Maria Montessori?

Urodzona w 1870 roku Maria Montessori była włoską lekarką i pedagożką. Zamiast sięgać po tradycyjne metody nauczania, Maria stworzyła własną metodę, opartą w dużej mierze na obserwacji dzieci. Ciekawa tego, w jaki sposób dziecko uczy się, kiedy nie musi kierować się wytycznymi nauczyciela, Montessori stworzyła szkołę stawiającą na indywidualny rozwój dziecka. W 1907 roku otworzyła pierwsze przedszkole stosujące metodę Montessori i nazwała je „Domem Dzieci” (wł. Casa dei Bambini). W Domu Dzieci znalazły się małe i niskie meble, które podopieczni mogli z łatwością przenosić, a także zaprojektowane przez Marię zabawki.

 

Na czym polega metoda Montessori?

Pedagogika Montessori przeciwstawia się tradycyjnemu systemowi szkolnemu, który tłumi aktywność maluchów. Jej celem jest wspieranie twórczości i spontaniczności dzieci, co prowadzi do wszechstronnego rozwoju maluchów – pod względem fizycznym, kulturowym, społecznym oraz duchowym. żłobek montessori warszawa - metody

Metoda Montessori:

 

  • koncentruje się na potrzebach każdego dziecka,
  • pokazuje, że każde dziecko ma indywidualną osobowość,
  • zachęca dzieci do samodzielnego odkrywania świata,
  • uczy, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i równe traktowanie,
  • pozwala dzieciom rozwijać się we własnym tempie,
  • wspiera niezależność maluchów,
  • skupia się na rozwoju samodzielności przez wspieranie, a nie nauczanie,
  • pozwala popełniać błędy, które są naturalnym elementem nauki,
  • rozwija w dzieciach poczucie wolności i sprawczości.

 

Pedagogika Montessori opiera się na określonych zasadach, które stanowią wskazówki dla nauczycieli. Zaliczamy do nich między innymi zasadę swobodnego wyboru (dziecko samo wybiera przedmiot, tempo i stopień trudności), zasadę swobodnego wyboru miejsca pracy (dziecko pracuje tam, gdzie chce), zasadę porządku (każdy przedmiot w sali ma swoje miejsce), zasadę własnego działania i powtarzania (dziecko pracuje we własnym tempie i w razie potrzeby może powtarzać daną czynność) czy zasadę samokontroli (dziecko samodzielnie ocenia efekty swojej pracy).

 

Żłobek Montessori – dlaczego warto?

Tradycyjna edukacja skupia się na ukazywaniu nauczyciela jako nieomylnego autorytetu. W metodzie Montessori nauczyciel pełni rolę doradcy, który wspiera dziecko w podejmowaniu decyzji, lecz nie wskazuje drogi. 

 

Żłobek z elementami Montessori podąża za rozwojem dziecka, a każdy maluch do 6. miesiąca życia to urodzony odkrywca. Placówka stosująca metodę Montessori lub jej elementy dba o odpowiednią organizację przestrzeni oraz dobór zabaw i zabawek, które angażują wszystkie zmysły i umożliwiają samodzielne odkrywanie świata w bezpiecznych warunkach. 

Żłobek montessori warszawa mokotów - Lwiątko podczas zabawyStefcio Lewcio to coś więcej niż żłobek – to miejsce, w którym nasze Lwiątka zdobywają wiedzę o sobie i otaczającym je świecie, każdego dnia rozwijając takie cechy jak samoświadomość, samodzielność, ciekawość oraz szacunek do człowieka i natury. W całym procesie niezwykle istotna jest bliska współpraca z rodzicami, którzy metodę Montessori mogą również stosować w domu.